Ministerio o departamento de dirección o tutela (Asistencia sanitaria):